Concurs sportiv “THE FUN RUN” – Editia a 4-a

ORGANIZATORI: Evenimentul este organizat de Asociatia “Compassion & Care” impreuna cu reprezentanti ai organizatiei TRANSITION’S GATE din Statele Unite ale Americii.

OBIECTIV PRINCIPAL: Incurajarea tuturor persoanelor, indiferent de varstã, spre un mod de viata sanatos si activ, prin practicarea sporturilor.

GRUP TINTA: Un numar de maxim 100 de persoane din judetul Prahova.

DATA SI ORA: 23 iulie 2015, intre orele 8:30 – 12:00.

LOCATIA: Ploieºti – Parcul Tineretului, langa Sala Olimpia.

INSCRIERE: Inscrierile se fac in perioada 15 – 21 iulie 2016, in limita numarului maxim admis de participanti.
Modalitati de inscriere:

  • email la adresa office@compassion-and-care.ro
  • la numarul de telefon 0344 140 248 si 073058 90 30
  • formularul de contact al website-ului www.compassion-and-care.ro

Cand va inscrieti, va rugam sa specificati numele, varsta, si datele dvs. de contact.
In cazul parintilor care se inscriu impreuna cu copiii lor, pe langa datele de contact, sunt necesare atat numele si varsta proprie, cat si a copilului/copiilor.

Nota: Participantii vor fi impartiti pe echipe. Dacã participanþii au preferinþe legate de persoane cu care ar dori sã fie în echipã, sunt rugaþi sã le mentioneze la înscriere. Organizatorii îºi rezervã dreptul de a stabili componenþa echipelor însã vor încerca sã þinã cont de preferinþele participanþilor.
Cand se incheie inregistrarea, concurentii vor fi impartiti in mod egal in echipe, in ordinea varstei. Exceptie fac doar parintii care se inscriu cu copiii lor. Toti parintii inscrisi impreuna cu copii vor alcatui o echipa.
Pe data de 21 iunie, fiecare concurent va fi contactat pentru a i se comunica echipa din care face parte.

MOD DE DESFASURARE A CONCURSULUI

1. INREGISTRAREA.
Incepand cu ora 8:30, participantii la concurs sunt asteptati la mesele de inregistrare pentru a primi banderolele de culoarea echipei din care fac parte si pe care sunt rugati sa le poarte pe tot parcursul desfasurarii concursului.
De asemenea, la mesele de inregistrare vor fi asteptati de catre coordonatorii grupelor. Fiecare echipa va fi coordonata de doi reprezentanti desemnati de organizatori. Recomandam ca membrii fiecarei echipe sa stea impreuna cu coordonatorii echipei pana la inceprea concursului.
Sunt acceptate in concurs persoanele sanatoase clinic si apte pentru exercitii fizice.

2. INCALZIREA.
Este obligatorie pentru fiecare concurent participarea la incalzire inainte de inceperea concursului. Incalzirea se va desfasura pe gazonul din interiorul pistei de atletism.

3. CONCURSUL PROPRIU-ZIS.
Probe de concurs:

  • alergare 200 m
  • suturi la poarta (fotbal)
  • aruncare la cos (baschet)
  • saritura in lungime
  • alergare 600 m.

Probele se vor desfasura exact in ordinea specificata mai sus.

4. EVALUAREA REZULTATELOR.
Alergare: Fiecare din cele doua probe de alergare finalizate vor aduce echipei, respectiv persoanei care aleargã, câte un punct, indiferent de performanþã. Se vor adauga alte puncte în funcþie de timpul obþinut.
ªuturi la poartã: Fiecare concurent are dreptul la trei ºuturi consecutive.
Fiecare persoanã care ºuteazã va aduce echipei (ºi ei însãºi) un punct, indiferent daca marcheaza sau nu.
Fiecare gol marcat va aduce echipei, respectiv persoanei care marcheaza, 1 punct.
Aruncare la coº (baschet): Fiecare concurent are dreptul la trei aruncãri la coº consecutive.
Fiecare persoanã care aruncã la coº va aduce echipei (ºi ei însãºi) un punct, indiferent daca marcheaza sau nu.
Fiecare coº marcat va aduce echipei, respectiv persoanei care marcheaza, 1 punct.
Sãritura în lungime: Fiecare competitor are dreptul la trei sãrituri consecutive.Va fi luatã în considerare cea mai bunã sãriturã. Fiecare persoana care efectueazã sãrituri va aduce echipei, respectiv ei însãºi, un punct, la care se adaugã altele în funcþie de performanþa realizatã.

Nota: In cazul in care doua echipe obtin acelasi punctaj in urma sustinerii tuturor probelor, departajarea se va face printr-o proba de viteza.

5. PREMIEREA
La finalul concursului, fiecare echipa va primi o cupa care va putea fi pastrata de persoana care a adus cele mai multe puncte echipei. De asemenea, toti partipantii la concurs vor primi diplome.