Prezenþa în mass-media

ZIARUL PH-ONLUNE-RO – vineri, 13 decembrie 2013

Dezbatere la Penitenciarul Ploiesti – “Fii puternic prin nonviolenta”

Autor: Administrator


Astãzi, 13 decembrie 2013, la sediul Penitenciarului Ploiești, a avut loc dezbaterea „ FII PUTERNIC PRIN NONVIOLENTA”, la care participã un numãr de 29  elevi din școlile prahovene și 8 persoane private de libertate custodiate în Penitenciarul Ploiești, care executã pedeapsa în regim semideschis.Dezbaterea este inclusã într-un program de activitãți ce fac parte din Proiectul„ FII PUTERNIC PRIN NONVIOLENTA”, care se deruleazã în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Inspectoratul Școlar Prahova și Asociația „ Compassion & Care”.

Scopul acestui eveniment comun este de a creste gradul de conºtientizare de cãtre elevi ºi de cãtre persoanele condamnate cu privire la cauzele, condiþiile favorizante, factorii de risc, precum ºi consecinþele juridice ºi sociale ale infracþiunilor.

Acțiunea își propune sã aibã un impact important atât în rândul tinerilor, cât și al persoanelor private de libertate, sã producã limitarea fenomenului de violenþã,  sã ofere informații elevilor  cu privire la sistemul penitenciar, la  pedepsele  pe  care  le  pot  primi în cazul sãvârºirii  de infracþiuni,  la modalitãþi de  precauþie  ºi  evitare a cercurilor sociale infracþionale.

De asemenea s-a urmãrit ºi  aflarea unor poveºti de viaþã spuse de persoanele private de libertate,  din care  sã  poatã desprinde  învãþãmintele ºi  exemplele negative, care sã determine  o  restructurare comportamentalã.

 

ZIARUL PRAHOVA – luni, 4 noiembrie 2013

In Prahova, in primele noua luni au scazut infractiunile impotriva membrilor de familie

Autor: Cristina Dobre

În judeþul nostru, potrivit datelor statistice ale Inspectoratului Judeþean de Poliþie, pe primele nouã luni din anul acesta – comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut – se înregistreazã o scãdere de aproximativ 30% la majoritatea genurilor de infracþiuni împotriva membrilor de familie ºi, în mod special, a celor cu violenþã. Totuºi, situaþia nu este foarte roz dacã se ia în calcul faptul cã nu toate cazurile de violenþã sunt înregistrate la poliþie, cifra realã fiind mult mai mare. ,,În 2012, în Prahova s-au înregistrat 1.639 de infracþiuni privind violenþa în familie, iar în primele 8 luni din anul acesta – 990, un numãr destul de mare. Dacã facem un calcul simplu ajungem la concluzia cã aproximativ o datã la cinci ore are loc un incident de violenþã intrafamilialã. ªi aici vorbim doar despre cazurile înregistrate la poliþie. În plus, trebuie precizat cã abuzul nu înseamnã doar violenþa extremã, existã multe alte tipuri de abuzuri care sunt întâlnite în familii’’, a declarat Paula Oprea, preºedintele Asociaþiei ,,Compassion and Care’’, din Ploieºti, în cadrul lansãrii, sãptãmâna trecutã, a unui nou proiect, ce vizeazã aspectele semnalate mai sus, ºi intitulat ,,Fii puternic prin nonviolenþã!’’.
Proiectul menþionat constã într-o campanie de informare ºi sensibilizare a tinerilor asupra fenomenului violenþei intrafamiliale. Acesta se va realiza prin intermediul unor workshopuri derulate în timpul orelor de diriginþie pentru 3000 de elevi, cu vârste cuprinse între 14 ºi 20 de ani, ai Colegiului „Spiru Haret” din Ploieºti, ai Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Lazãr” din Plopeni ºi ai Liceului Tehnologic Energetic din Câmpina, dar ºi prin organizarea de dezbateri la sediul Penitenciarului Ploieºti, la care vor participa, alãturi de elevi, ºi persoane aflate în detenþie tocmai din cauza infracþiunilor de violenþã intrafamilialã. La finalul proiectului va avea loc ºi un concurs de afiºe de sensibilizare denumit „Alege nonviolenþa!”, unde vor fi încurajaþi sã participe tinerii de la cele trei licee. Cele mai bune afiºe vor fi premiate cu o tabletã electronicã, un aparat foto, stick USB ºi rucsac, precum ºi tricouri inscripþionate cu logo-ul Asociaþiei „Compassion & Care’’. De asemenea, trebuie precizat cã activitãþile proiectului se vor derula pe tot parcursul anului ºcolar 2013-2014. Referitor la derularea acestui proiect, inspectorul de poliþie Marian Popescu, de la Compartimentul de Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii din cadrul IJP Prahova, a declarat: ,,Sperãm ca în urma acestui proiect sã scadã cazurile de violenþã intrafamilialã, însã schimbãrile se vor vedea în timp. Fenomenul violenþei þine ºi de educaþie, ºi de mentalitatea românilor potrivit cãreia femeile sunt, cumva, inferioare bãrbaþilor. Iar pe fondul geloziei, al consumului de alcool se ajunge la situaþii de acest gen. Tinerii, probabil, se întreabã de ce nu vorbim cu ei despre droguri, de pildã, însã dacã ne gândim la cazul tinerei din Ploieºti – recent omorâte de iubitul spaniol, ºi dacã mai adãugãm ºi faptul cã, în opt luni din anul acesta, în judeþul nostru au existat 182 de minore care au dat naºtere pruncilor lor, atunci vedem cã existã motive temeinice. Tinerii de azi sunt mult mai precoce decât generaþiile trecute ºi de aceea e bine ca ei sã înþeleagã care sunt formele de violenþã ºi ce metode de stopare existã’’. Potrivit interlocutorului nostru, pe nouã luni anul acesta s-au înregistrat 3 infracþiuni de omor, în timp ce în 2012, în perioada similarã – 8. La capitolul loviri ºi alte violenþe – care sunt ºi cele mai multe dintre cele raportate poliþiei, în 2013 – pe nouã luni, s-au înregistrat 372 de cazuri, iar în 2012, în aceeaºi perioadã – 536. Violul în familie a fost, de asemenea, în scãdere de la ºase cazuri – în 2012, la trei – anul acesta. Abandonul de familie ºi ameninþarea se menþin, de la an la an, la un trend constant. Astfel, în 2013 au fost 485 de cazuri de abandon, ºi anul trecut – 507, iar cele de ameninþare în 2013 – 162, faþã de 151, anul trecut. Ar mai fi de precizat cã nu au mai existat lovituri cauzatoare de moarte, dar nici vãtãmãri corporale grave. Tot referitor la cazurile de omor, mai trebuie spus cã majoritatea celor petrecute atât anul trecut, cât ºi anul acesta nu s-au întâmplat dupã reþeta clasicã între soþ ºi soþie sau concubin/concubinã, ci între rude de alt grad, în general tatã – fiu, cumnaþi, mamã – fiicã. Proiectul a putut fi pus în practicã cu ajutorul partenerilor – Inspectoratul de Poliþie Judeþean Prahova, respectiv Compartimentul de Analizã ºi Prevenirea Criminalitãþii, Poliþia Municipiului Câmpina, Autoritatea Naþionalã a Penitenciarelor – Penitenciarul Ploieºti, cele trei instituþii de învãþãmânt menþionate mai sus, precum ºi cu sprijinul Transition’s Gate (organizaþie din S.U.A. ce ajutã persoanele afectate de violenþa intrafamilialã) care a asigurat finanþarea integralã a proiectului, respectiv de 17.500 de lei. Asociaþia ,,Compassion and Care’’ este singurul ONG care se ocupã de prevenirea violenþei intrafamiliale, oferind servicii sociale femeilor ºi copiilor – care suferã din cauza aceasta – în cadrul centrului “Josephine Knox”, din Ploieºti, dar ºi consiliere psihologicã, plus consultanþã juridicã.

 

 

ZIARUL PRAHOVA – sambata, 20 iulie 2013

Concurs pentru promovarea miscarii

Autor: Petre Apostol

De curand, pe pista de atletism din Parcul Tineretului din Ploiesti a avut loc un concurs sportiv inedit, organizat de Asociatia “Compassion & Care”, impreuna cu reprezentanti ai organizatiei americane “Transitions Gate”, avand sustinerea fostei campioane mondiale si europene Corina Ungureanu, in prezent consilier pe probleme de sport al primarului orasului Ploiesti, Iulian Badescu.
Intrecerea, intitulata “The Fun Run”, s-a desfasurat pe echipe de cate 15 concurenti, la trei categorii de varsta: sub 15 ani, intre 15 si 25 de ani si peste 25 de ani. S-au disputat patru probe: alergare 200 m, alergare 600 m, aruncarea la cosul de baschet, saritura in lungime. In functie de punctele obtinute de fiecare concurent la probele respective s-a alcatuit un clasament.
Toate echipele au fost considerate castigatoare, primind diplome si medalii, iar cel care a adus cele mai multe puncte formatiei sale a fost recompensat cu o cupa. Pentru ca a existat, totusi, si un clasament, castigatoare speciala a fost echipa sub 15 ani, urmata de cea intre 15 si 25 de ani.

De remarcat faptul ca in cadrul echipei sportivilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 25 de ani s-au regasit si arbitrii de fotbal Robert Nutu si Marcel Marin, care au fost printre cei mai buni la probele de alergare, respectiv de aruncare la cosul de baschet.

 

 

ZIARUL ADEVARUL.RO – luni, 15 iulie 2013

Concurs de alergari, sarituri si baschet, la Sala Sporturilor: Gimnasta Corina Ungureanu, invitat special

Autor: Dana Mihai

Un concurs sportiv poate fi o activitate relaxantã de vacanþã, astfel cã invitaþia lansatã de Asociaþia „Compassion&Care“ pentru ziua de 17 iulie meritã pusã pe agenda de timp liber. Concursul „The Fun Run“ se va desfãºura pe 17 iulie, pe pista de atletism de la Sala Sporturilor din Ploieºti, între orele 9.00 – 12.00, fiind organizat de Asociaþia „Compassion&Care“, împreunã cu reprezentanþi ai organizaþiei „Transition’s Gate“ din Statele Unite ale Americii, cu participarea dublei campioane mondialã ºi europeanã, gimnasta Corina Ungureanu, acum consilier pe probleme de sport al Primãriei Ploieºti. Conceput ca o activitate de vacanþã, distractivã ºi utilã în acelaºi timp, concursul se va desfãºura pe echipe ºi va avea urmãtoarele probe: alergare 200 m, aruncare la coº (baschet), sãritura în lungime ºi alergare 600 m. Deºi scopul este mai degrabã participarea decât competiþia în sine, la finalul concursului fiecare echipã va primi o cupã care va putea fi pãstratã de persoana care a adus cele mai multe puncte echipei. În cazul în care douã echipe obþin acelaºi punctaj în urma susþinerii tuturor probelor, departajarea se va face printr-o probã de vitezã. De asemenea, toþi partipanþii la concurs vor primi diplome.

 

 

ZIARUL INFORMATIA PRAHOVEI – marti, 18 iunie 2013

Proiect la Scoala Postliceala Sanitara “Thoma Ionescu” Ploiesti: “Daruind sprijin adecvat poti salva o viata”

Asociaþia „Compassion & Care” a organizat, în data de 18 iunie a.c., Conferinþa de închidere a proiectului „Dãruind sprijin adecvat poþi salva o viaþã”, evenimentul având loc la sediul ªcolii Postliceale Sanitare „Thoma Ionescu” din Ploieºti. Fondurile necesare derulãrii proiectului au fost asigurate de Transition’S Gate, organizaþie din Statele Unite ale Americii focalizatã sã sprijine persoanele afectate de violenþa intrafamilialã.Proiectul s-a derulat în perioada 26 noiembrie 2012 – 3 iunie 2013 ºi a avut un dublu scop: pe de-o parte, informarea ºi sensibilizarea viitoarelor cadre medicale de la Scoala Postlicealã Sanitarã „Thoma Ionescu” din Ploieºti cu privire la problematica violenþei intrafamiliale, iar pe de altã parte, echiparea acestora în vederea recunoaºterii situaþiilor de violenþã intrafamilialã în rândul pacienþilor ºi a unei interacþiuni adecvate cu aceºtia.
In cadrul workshop-urilor organizate pentru elevi accentul a fost pus pe:

  • echiparea viitoarelor cadre medicale cu instrumente necesare pentru recunoaºterea situaþiilor de violenþã intrafamilialã în rândul pacienþilor;
  • educarea cadrelor medicale în vederea unei interacþiuni adecvate cu victimele violenþei domestice astfel încât sã evite revictimizarea acestora;
  • informarea cadrelor medicale cu privire la demersurile legale, sociale si psihologice pe care victimele violenþei intrafamiliale ar putea sã le întreprindã în scopul protejãrii ºi ieºirii din situaþiile abuzive.

Experþi ai Instituþiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieºti le-au oferit elevilor informaþii cu privire la demersurile legale ce pot fi întreprinse de cãtre persoanele afectate de violenþa intrafamilialã.  Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Instituþia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieºti ºi ªcoala Postlicealã Sanitarã „Thoma Ionescu” din Ploieºti.

Proiectul, prin ochii profesorilor diriginti si ai elevilor de la Scoala Postliceala Sanitara „Thoma Ionescu”

Profesor Roxana Stefan, diriginte Anul III (AMG): “Proiectul <<Dãruind sprijin adecvat poþi salva o viaþã>> s-a derulat cu succces în ªcoala Postlicealã Sanitarã <<Thoma Ionescu>>. Prin intermediul lui, elevii scolii, viitori asistenþi medicali generaliºti ºi de farmacie, au fost informaþi cu profesionalism ºi competenþã despre violenþa intrafamilialã, având acum cunostinþe complete cu privire la acest subiect, fapt care îi va ajuta în activitatea lor viitoare din punct de vedere profesional, dar ºi în viaþa lor de zi cu zi, în comunitate ºi familie.
În viata asistentului medical, lumea valorilor este deosebit de bogatã ºi nuanþatã datoritã existenþei stãrilor de crizã sufleteascã ºi prezenþei unor situaþii-limitã generate de suferinþã. Obiectivul oricãrui act medical este de a vindeca omul bolnav, de a apãra viaþa ºi de a promova sãnãtatea. Angajându-se ºi pregãtindu-se pentru aceastã înaltã ºi nobilã menire, asistentul medical semneazã practic cu sociatatea un contract pe toatã viaþa. Consider cã proiectul desfãºurat ºi-a atins obiectivele stabilite ºi cã elevii noºtri, pe lângã cunoºtinþele teoretice ºi practice pe care le primesc în cei trei ani de studiu, au primit ºi un cumul de informaþii care conclucreazã la desfãºurarea unei activitãþi în favoarea pacientului, în care se armonizeazã permanent profesionalismul cu empatia. Acum viitorii asistenþi medicali au capacitatea sã recunoascã toate formele de violenþã intrafamilialã, ºtiu cum sã relaþioneze ºi sã empatizeze cu persoanele afectate, ºi pot sã le îndrume cãtre servicii specializate pentru gãsirea unor soluþii.”

Iata si parerile catorva elevi:

“Proiectul acestea ne-a deschis ochii sã vedem realitatea, ceea ce se întâmplã cu adevãrat în jurul nostru, ºi ne-a impulsionat sã acordãm atenþie oamenilor care au nevoie de ajutor.”
“Activitatea a fost o adevãratã lecþie de viaþã. Proiecte de genul acesta ar trebui sã se desfãºoare în toate ºcolile din Romania.”
“Am aflat multe informaþii cu privire la cum putem ajuta persoanele afectate de violenþa intrafamilialã ºi posibilitãþile legale prin care acestea se pot apãra. ”
“Acest proiect mi-a atras atenþia în mod deosebit ºi, pe lângã îmbogãþirea cunoºtinþelor despre violenþa intrafamilialã, ma fãcut sã fiu mai atent cu cei care suferã din aceastã cauzã ºi sã îi sfãtuiesc sã apeleze la instituþiile ºi organizaþiile care le oferã sprijin.

 

ZIARUL PLOIESTIRI.RO – vineri, 7 iunie 2013

“Toleranta ZERO fata de violenta intrafamiliala”

Autor: Administrator

Aproximativ 900 de elevi de la Colegiul National I. L. Caragiale sunt acum mult mai bine documentati cu privire la violenta in familie. Tinerii au fost implicati in proiectul „Tolernta zero fata de violenta intrafamiliala” care a prespus de fapt o campanie de informare si sensibilizare a elevilor.

Proiectul „Toleranta zero fata de violenta intrafamiliala” a fost derulat de Asociatia „Compassion & Care” finanþat de o organizaþie din Statele Unite ale Americii.

 

 

ZIARUL PH-ONLINE.RO – Miercuri, 23 ianuarie 2013

In domeniul violentei domestice, zicala “tacerea este de aur” nu se aplica

Autor: Administrator

 

Paula Oprea (Asociaþia Compassion and Care): În domeniul violenþei domestice, zicala ”tãcerea este de aur” nu se aplicã
Cunoºti femei care sunt victime ale violenþei domestice? Eºti tu însãþi într-o astfel de situaþie ºi nu ºtii cine te-ar putea ajuta? Aflã mai multe despre acest subiect din interviul pe care Paula Oprea, preºedintele asociaþiei Compassion and Care Ploieºti, l-a acordat PH-online.

Reporter: Cui se adreseazã Compassion and Care?

Paula Oprea: Asociaþia Compassion and Care Ploieºti are mai multe domenii de activitate. Unul dintre ele este legat de asistenþa socialã. Noi avem deschis un centru de consiliere unde oferim servicii sociale pentru femeile ºi copiii care sunt afectaþi de violenþa intrafamilialã. De asemenea, activãm ºi pe partea de educaþie pentru sãnãtate.

R: Din câte ºtiu, Compassion and Care este singura asociaþie de genul acesta din Prahova. Nu cumva este cam puþin pentru un judeþ atât de mare?

P. O.: Evident cã se simte nevoia de ajutor. Nefiind nicio organizaþie care sã fi lucrat în domeniul acesta, este clar cã noi suntem deschizãtori de drumuri în Prahova. Atât pe partea de combatere, cât ºi pe prevenire este foarte mult de lucru. Dacã ar fi fost o organizaþie sau mai multe care sã fi lucrat deja, pentri noi ar fi fost mai uºor. Avem o colaborare foarte fainã cu multe instituþii ºi organizaþii din oraº, încercãm sã mãrim numãrul de persoane ºi de instituþii, de organizaþii cu care noi colaborãm. Este un efort colectiv care se face în interdependenþã. Nu suntem ca o insuliþã izolatã care încearcã sã facã ceva.

R: Ce presupune munca dvs?

P. O.: Munca de consiliere presupune existenþa unui centru de consiliere. Noi suntem acreditaþi ca ºi furnizori de servicii sociale. Încercãm sã oferim servicii de consiliere psihologice, sociale ºi juridice. În felul acesta, femeile care apeleazã la ajutorul nostru sunt ajutate sã îºi facã o idee foarte clarã despre situaþia lor ºi opþiunile pe care le au. Le prezentãm diferitele variante pe care le-ar avea în situaþia lor ºi, în momentul în care ele iau o decizie, noi le sprijinim în direcþia respectivã. Avem un jurist, un psiholog ºi un asistent social, toþi sunt persoane cu studii superioare care îºi cunosc bine meseria ºi se ocupã de centrul de consiliere. Munca de prevenire a violenþei intrafamiliale este un domeniu în care sunt multe de fãcut. Dupã cum spune o vorbã din popor, este mai bine sã previi decât sã repari o situaþie care este deja dezastruoasã în cele mai multe cazuri. Tot cu personal specializat încercãm sã schimbãm mentalitãþile existente. Ne focalizãm în special asupra tinerilor pentru cã ei sunt cei care sunt la început de viaþã, se formeazã acum. Este puþin mai greu sã schimbi ideile ºi concepþiile pe care le au oameni care sunt la 40-50 de ani. Cel mai mare impact îl putem avea asupra celora care acum pornesc în viaþã. Încercãm sã îi învãþãm care sunt tipurile de abuzuri ca sã le recunoascã în momentul în care cineva încearcã sã îi abuzeze, îi învãþãm cum sã reacþioneze într-un mod pertinent ºi cum sã se apere, le dãm ºi niºte situaþii concrete din viaþa lor de tineri în care abuzurile pot sã aparã chiar ºi la nivelul unor relaþii pe care le au la acea vârstã, mã refer la relaþiile dintre bãieþi ºi fete. În cazul persoanelor cu tendinþã abuzivã, comportamentul acesta se manifestã începând din relaþiile pe care ei le au în adolescenþã ca iubiþi. Încercãm sã îi învãþãm cum sã recunoascã relaþiile care au potenþial abuziv ºi sã se retragã din ele la timp, pânã sã ajungã sã se cãsãtoreascã ºi sã aibã copii.

R: Vorbeaþi de mentalitãþi. Concret, de ce anume vã poticniþi la nivel de mentalitate?

P. O.: Este mentalitatea aceasta de patriarhat în care bãrbatul este capul familiei ºi, dacã el tunã ºi fulgerã, toatã lumea trebuie sã stea în poziþie de ”drepþi” ºi sã se execute. Ceea ce eu ºtiu cã merge pentru familiile care au succes este faptul cã trebuie sã existe un parteneriat între cei doi, respect reciproc ºi o prietenie realã pentru ca relaþia respectivã sã fie de succes ºi de lungã duratã. Ori mentalitãþile acestea se schimbã foarte greu. Unul dintre colaboratorii noºtri de la Poliþie are o vorbã simpaticã ºi spune: românul îºi bate nevasta de la Burebista încoace. Este o exprimare foarte plasticã, dar este o realitate. Sub aparenþa normalitãþii, mentalitãþi de genul acesta s-au propagat de la o generaþie la alta ºi oamenii nu cunosc ce înseamnã un mod de trai în care cei doi se respectã unul pe celãlalt ºi în care încearcã sã îºi împlineascã cu adevãrat nevoile ca sã fie o familie puternicã.

R: În general, când ajung femeile abuzate la dvs?

P. O.: De cele mai multe ori, femeile ajung la noi într-o stare de crizã, imediat dupã ce se întâmplã un incident din acesta violent. Ar fi de dorit ca ele sã apeleze la noi într-un stadiu incipient, dar asta nu se întâmplã pentru cã femeia, de regulã, dã foarte multe ºanse partenerului ei sã se schimbe. Este vorba de aºa numitul ciclu al violenþei intrafamiliale, care se manifestã în orice relaþie abuzivã. Este vorba de trei faze prin care trece relaþia respectivã. O fazã numitã ”faza lunii de miere”, în care toate sunt bune ºi frumoase, numai cã, la un moment dat, începe sã se acumuleze tensiunea în relaþia respectivã. Ei intrã în faza de acumulare a tensiunii, cel care este în posturã de agresor devine din ce în ce mai irascibil, îl deranjeazã tot ce face celãlalt, nimic din ce face nu este bine, îi sare þandãra din orice. Cel care este în posturã de victimã încearcã sã preîntâmpine orice fel de supãrare, sã facã în aºa fel încât sã nu cumva sã se supere celãlalt ºi, în ciuda efoturilor lui, cuplul respectiv ajunge în faza manifestãrilor violente, în care are loc un episod major de violenþã fizicã sau psihicã sau amândouã, care este extrem de distructiv pentru victimã. De regulã, dupã un astfel de episod, femeile ajung la noi. Dupã perioada aceasta de manifestãri violente, poate în douã treimi dintre cazuri apare aºa-zisa cerere de scuze din partea abuzatorului care simte cã îºi pierde controlul asupra celuilalt. Pentru cã nu existã nicio altã modalitate sã îl recâºtige, apleazã la varianta aºa-ziselor cereri de scuze, pentru cã lui nu îi pare cu adevãrat rãu de ceea ce a fãcut. ªi vine ºi spune ”te rog sã mã ierþi, am fost un prost, nu mai fac, o sã mã schimb” ºi începe sã se poarte frumos. Cel aflat în posturã de victimã întrevede puþin din persoana de care s-a îndrãgostit iniþial ºi mai dã o ºansã relaþiei. ªi intrã iar în faza lunii de miere, în cea de acumulare, în cea a manifestãrilor violente. De regulã, cu cât trece mai multã vreme ºi cu cât lucrurile se înrãutãþesc în relaþia respectivã, faza manifestãrilor violente devine din ce în ce mai agresivã. Lucrurile care se întâmplã sunt din ce în ce mai groaznice, pânã când se ajunge la situaþii ca una dintre doamnele care au venit la noi anul trecut, care a fost bãtutã pânã când i-au fost rupte organele interne. A avut nevoie de o lunã ºi jumãtate de spitalizare, operaþii ºi aºa mai departe. Acum este în siguranþã într-un adãpost ºi el este la închisoare, pentru cã, în situaþii de genul acesta, cei în drept se autosesizeazã.

R: Avem adãposturi în Prahova pentru astfel de cazuri speciale?

P. O.: Din câte ºtiu eu, Direcþia de Asistenþã ºi Protecþia Copilului are deschis un adãpost micuþ, undeva în partea de vest a oraºului, dar e vorba de patru sau ºase locuri. Nu este foarte mare ºi, având în vedere cererea care este la nivelul judeþului, ea nu poate sã fie acoperitã în felul acesta. Noi avem o colaborare foarte fainã cu un adãpost din Braºov ºi cu unul din Bucureºti. Se creeazã niºte liste de aºteptare. În funcþie de gravitatea situaþiilor, putem sã gãsim la dânºii loc în cazul în care avem situaþii disperate.

R: Existã vreun caz care v-a marcat în mod special?

P. O.: Acesta despre care vã vorbeam mai devreme. Am mai vãzut situaþii de genul acesta, dar cineva care sã fie bãtut cu atâta bestialitate, foarte rar am vãzut. Era de nedescris. ªi figura, ºi expresia de pe figurã… Atât de slabã era doamna aceasta când a venit la noi… Arãta rãu de tot. Abia ieºise din spital, dupã ce doctorii au reuºit sã o punã cât de cât împreunã, sã punã toate organele la locul lor. Era ºi cu un copilaº de vârstã ºcolarã ºi care a asistat la toate scenele dintre pãrinþi. Am întrebat-o ce fãcea când soþul ei începea sã o batã ºi mi-a spus cã se bãga într-un colþ, ca sã aibã mãcar o parte din corp protejatã, se ghemuia, încruciºa mâinile în dreptul burþii ºi stãtea acolo pânã când termina. Am vãzut ºi alte situaþii, dar cred cã aceasta a fost cea mai cumplitã dintre toate.

R: Procentual, puteþi estima cât la sutã dintre aceste cazuri rãmân neraportate?

P. O.: Dupã pãrerea mea personalã, cifrele care ajuns în statistici reprezintã undeva la maxim 10% din numãrul total al cazurilor. Haideþi sã fim serioºi. Câte dintre femei se duc sã facã plângere la Poliþie pentru cã soþul le-a dat o palmã? ªi aceastã palmã este un abuz fizic. Conflictele nu se rezolvã cu pumnii ºi cu palmele, nici cu vorbele urâte. Este nevoie de stat la masa negocierilor pânã se ajunge la un compromis, dar fãrã nervi, fãrã trântit cu pumnul în masã, fãrã ca unul dintre cei doi sã îºi impunã voinþa. Pânã la urmã, fiecare dintre noi are nevoie de echilibrul acela de acasã ca sã putem sã facem faþã la viaþa socialã. Dacã partea vieþii particulare nu este în echilibru, mai puþine ºanse ai ca sã faci faþã la presiunile care vin din partea societãþii.

R: Simþiþi vreo schimbare cât de micã în statistici din momentul în care aþi început sã activaþi în Prahova?

P. O.: Eu v-aº putea da un exemplu din statisticile pe care noi le avem de la Inspectoratul Judeþean de Poliþie. În anul 2011, în primele opt luni se înregistrau 331 de violenþe. În 2012, în acelaºi interval, s-au înregistrat 507, deci o creºtere de aproape 200 de cazuri. Eu cred cã motivul creºterii este unul complex. Probabil numãrul de cazuri este acelaºi, dar a crescut cel de cazuri sesizate pentru cã s-au fãcut foarte multe acþiuni de informare ºi femeile au înþeles cã pot avea un sprijin. S-a schimbat puþin ºi legislaþia în bine. A fost promulgatã o nouã lege în martie anul trecut, nu sunt încã normele metodologice apãrute nici pânã acum, deci nu o putem folosi, dar existã niºte paºi mici în direcþia aceasta. Probabil vor apãrea dupã ce se liniºtesc lucrurile la nivel administrativ înalt ºi probabil cã se va ocupa cineva ºi de normele metodologice ale acestei legi. Foarte multe beneficiare ne-au contactat în urma unui articol pe care l-au citit în ziar, în urma unei emisiuni pe care au vãzut-o la televizor… S-a cunoscut diferenþa. De la 2011, aproape cã s-a triplat numãrul de beneficiare în 2012, tocmai pentru cã am avut ºi sprijinul mass-media.

R: Aþi adus în discuþie legislaþia. Vreau sã vã întreb dacã aceste categorii de femei sunt protejate de stat, dacã sunt încurajate sã ia atitudine împotriva unor astfel de situaþii în familie?

P. O.: Pânã în momentul în care a intrat în vigoare legislaþia aceasta nouã se aplica metoda ”o amendã ºi gata”. Într-adevãr, ºi aceastã legislaþie este perfectibilã, sunt încã încã lucruri care trebuie armonizate în legea nouã, dar, dacã ea s-ar pune în aplicare, ar da mult mai multe ºanse femeilor aflate în situaþii de violenþã intrafamilialã decât au avut pânã acum. Partenerii noºtri de la Inspectoratul Judeþean de Poliþie ne spuneau cã, în legislaþia veche, dacã un poliþist încerca sã intervinã în situaþii când se auzeau tipete disperate, dupã ce s-a întâmplat respectivul episod, agresorul a fãcut presiune asupra victimei care ºi-a retras plângerea ºi poliþistul respectiv s-a ales cu dosar penal de intrare prin efracþie în locuinþa respectivã. Legislaþia nu îi permitea sã acþioneze. În ce priveºte legislaþia actualã, lucrurile stau mai bine. Este prevãzut acolo ºi un ordin de restricþie, un ordin de protecþie pentru victimã care încearcã sã îl þinã pe agresor la distanþã. Sunt niºte lucruri foarte bune în lege, numai cã trebuie sã devinã realitate.

R: Daþi-le un sfat persoanelor care se aflã în situaþia de a fi supuse unor astfel de agresiuni.

P. O.: În domeniul violenþei domestice, zicala ”tãcerea este de aur” nu se aplicã. Cu cât femeile tac ºi rabdã mai mult, cu atât abuzurile se înmulþesc, se intensificã ºi situaþia respectivã devine mult mai grea ºi cu consecinþe mult mai greu de înlãturat ºi pentru victimã ºi pentru copii. Tãcerea nu este de aur! Sfatul meu pentru ele este sã îndrãzneascã sã cearã ajutor, sã vorbeascã despre problema pe care o au pentru cã doar în felul acesta ea se poate rezolva.

 

 

ZIARUL ADEVÃRUL – Luni, 10 decembrie 2012

Femeia care reparã zâmbete ºi vieþi

Autor: Dana Mihai

Paula Oprea conduce o fundatie care schimbã soarta soþiilor agresate. Ea cunoaºte drumul spre ieºirea din iadul unei familii în care iubirea înseamnã violenþã, abuzuri, dramã.

Cu busolele vieþii dezechilibrate de bãtãi sistematice ºi abuzuri psihice, mii de femei ºi copii din România trãiesc drame profunde.

Sunt victimele violenþei domestice, sintagmã rece care le gãseºte un loc, din când în când, pe buletinele de la Poliþie ºi, foarte des, în registrele de internare din spitale.

Sunt femeile din jurul nostru care se lovesc suspect de des în tocul de la uºã, cad pe scãri ºi poartã ochelari de soare ºi în autobuz. Sau care se interneazã pentru probleme cu splina ºi coaste care se rup din senin, din „lipsã de calciu“.

Tot victime ale violenþei domestice sunt acei copii care îºi închid ºi îºi pedepsesc jucãriile, le lovesc ºi le izbesc de pereþi. Pentru cã asta vãd acasã, la tata, practicant fervent al singurei vorbe de duh care i-a rãmas vreodatã în minte, cã „bãtaia este ruptã din Rai“.

Pentru noi, cei care pretindem cã suntem normali, „acasã“ este locul unde ne reparãm sufletul ºi ne încãrcãm bateriile. Pentru victimele violenþei domestice, acasã este iadul, locul unde cãlãul ºi-a amenajat ringul de box ºi camera de torturi.

O singurã scãpare în Prahova

Dupã suferinþe îngrozitoare, câteva dintre aceste suflete chinuite ajung la Paula Oprea, prahoveancã prin adopþie, nãscutã în Slobozia, preºedintele singurului ONG din judeþ care activeazã în domeniul prevenirii violenþei domestice,  Fundaþia „Compassion and Care“.

Femei ºi copii cu destin tragic ºi-au schimbat viaþa la 180 de grade dupã ce au cunoscut-o pe Paula Oprea. Specialiºtii ºi voluntarii fundaþiei le-au consiliat psihologic ºi juridic, iar în cazurile grave le-au ajutat sã-ºi gãseascã un loc de muncã ºi un adãpost, departe de pumnii partenerului.

Dar nu toate reuºesc.

„În medie, statisticile aratã cã o victimã se întoarce la agresor de 7 ori pânã sã punã capãt cercului vicios. Nefericit cã-i pleacã «sacul de box» de acasã, partenerul determinã victima sã se întoarcã, se poartã frumos o perioadã, dupã care tensiunile explodeazã într-un nou episod violent. Este un ciclu care se repetã la nesfârºit sau pânã când ajunge insuportabil“, spune Paula Oprea.

În multe cazuri, sunt femei care au traume din familia de origine. Ca adulþi, cautã inconºtient, în partenerul de viaþã, modelul agresiv al tatãlui, sperând cã, de aceastã datã, vor birui. „Când înþeleg cã nu vor reuºi sã-i schimbe comportamentul, înceteazã lupta cu trecutul ºi prezentul“, povesteºte Paula Oprea.

Printre ele sunt ºi multe femei cu educaþie, cu situaþii materiale bune, bãtute de soþi cu la fel de multã educaþie ºi funcþii importante. „Aproximativ 30 la sutã dintre cazuri fac parte din acest segment, dar accesul la resurse legale ºi financiare le dã posibilitatea sã iasã mai repede din situaþie“, spune Paula Oprea.

Cazuri ºocante

Calmul Paulei, în timp ce povesteºte, ºi seninul din priviri aratã obiºnuinþa de a gestiona ºi a lua decizii în cazurile limitã care ajung la centru. Se întunecã puþin când îºi aminteºte de una dintre femeile care a reuºit sã evadeze de acasã ºi a venit la sediul fundaþiei doar cu un bagaj încropit pe fugã.

„Violenþa domesticã poate îmbrãca multe forme, religioase, sociale, psihice, nu este vorba doar despre agresiuni fizice. O tânãrã de 30 de ani era abuzatã de soþ prin tot felul de metode sadice. Nu îi dãdea acces la televizor, la calculatorul familiei, nu o lãsa sã vorbeascã cu rudele ºi nu îi permitea sã mãnânce din ceea ce aveau în frigider. Îi stabilea porþii zilnice de pâine ºi ceai, în timp ce lui ºi copilului nu le lipsea nimic“, povesteºte Paula Oprea. Cu ajutorul fundaþiei, tânãra s-a stabilit în alt oraº, a divorþat, a obþinut tutela copilului ºi a început o viaþã nouã.

„Este foarte important ºi ca cei mici sã fie scoºi din mediul abuziv. La 5-6 ani înþeleg perfect ce se întâmplã acasã ºi au tendinþa de a imita comportamentul pãrinþilor. Fãrã ajutor psihologic, se vor transforma în adulþi interiorizaþi, marcaþi de traume, ºi, de multe ori, în agresorii propriilor familii“, spune Paula Oprea.

Pentru a ajuta astfel de femei ºi copii, Paula Oprea ºi-a schimbat întreg cursul vieþii. În urmã cu peste 12 ani, lucra într-un ONG din Slobozia care avea, printre altele, ca domeniu de activitate, ºi programe de protecþie socialã.

„Mi-am dat seama cã cele mai multe solicitãri venite din partea femeilor erau cazurile de violenþã ºi ar fi fost nevoie de o organizaþie creatã special pentru aºa ceva. În Prahova existau cele mai puþine instituþii care se ocupau de acest fenomen, din toatã regiunea de sud a þãrii ºi am decis sã pãrãsesc Slobozia ºi întreaga mea viaþã de pânã atunci pentru a pune în Ploieºti bazele unei organizaþii în domeniu“, spune cu modestie ºi fãrã regrete Paula Oprea.

Ruºinea, mai grea ca bãtaia

Cel mai greu i-a fost sã înveþe femeile abuzate drumul spre centrul de consiliere. Ruºinea de familie ºi de opinia publicã, teama cã vor rãmâne fãrã copii ori faptul cã nu au venituri le þine captive în iadul de acasã.

Pentru a ajunge la ele, fundaþia condusã de Paula Oprea a desfãºurat numeroase campanii de informare ºi prevenire în satele din Prahova, în ºcoli, a cerut ajutorul Poliþiei, medicilor ºi tuturor instituþiilor competente.

Pentru cã în judeþ nu existã un adãpost pe termen nelimitat pentru victimele violenþei domestice, a dezvoltat parteneriate în alte oraºe ºi s-a implicat în misiuni de salvare ca în filmele de acþiune, cu femei trimise în centre de adãpost din þarã cu multe precauþii pentru cã partenerii erau pe urmele lor. Dar cu fiecare vânãtaie mai puþin pe chipul sau pe corpul unei femei, o viaþã ºi-a recãpãtat sensul ºi demnitatea.

Nouã omoruri în 2012

Câteodatã, ºi statisticile reci privind violenþa domesticã au o dozã de dramatism. În primele opt luni ale acestui an, în Prahova au fost înregistrate peste 500 de cazuri de violenþã domesticã, dintre care nouã au fost omoruri.

În februarie, o femeie de 78 de ani, dintr-un sat al judeþului a fost dezbrãcatã complet de fiul ei ºi trimisã câteva ore în zãpãdã, pe ger. Apoi, bãrbatul a strangulat-o, pentru cã mama nu mai avea sã-i dea bani de bãuturã.

 

 

ZIARUL TELEGRAFUL DE PRAHOVA – Marþi, 23 octombrie 2012

Familia, câmp de rãzboi

Autor: Simona Alexandru

Liceenii ploieºteni au participat ieri la o dezbatere pe tema violenþei familiale. Acþiunea  a fost gãzduitã de Colegiul Naþional I.L. Caragiale ºi a vrut sã reprezinte încã un semnal de alarmã, în scopul diminuãrii numãrului persoanelor afectate de violenþele domestice.

Intenþia Asociaþiei „Compassion & Care” este aceea de a combate violenþa în familie ºi de informare ºi sensibilizare a tinerilor în privinþa apariþiei situaþiilor de acest gen: „Acest proiect este o campanie cu privire la fenomenele violenþei domestice care, potrivit statisticilor care ne-au fost furnizate de Inspectoratul Judeþean de Poliþie, sunt în creºtere faþã de anul trecut. Dacã în urmã cu câteva luni se înregistra un numãr de aproximativ 400 de persoane afectate de violenþa familialã, anul acesta cifrele au explodat, înregistrându-se un numãr dublu de astfel de cazuri! Unele dintre ele s-au soldat cu decesul victimelor, iar celelalte constituie abuzuri emoþionale distructive din pricina loviturilor cauzate de alte persoane. „Cu cât copiii se aflã la vârste mai fragede, cu atât consecinþele sunt mai grave”, ne-a declarat Paula Oprea, preºedintele Asociaþiei „Compassion & Care”.

Colegiul Naþional I.L. Caragiale a gãzduit aceastã dezbatere, venind astfel în întâmpinarea tinerilor afectaþi de violenþa domesticã: „Acþiunea propusã liceului Caragiale este binevenitã, iar noi am acceptat-o imediat, deoarece acest fenomen este întâlnit în societatea actualã”, ne-a mãrturisit Petre Nãchilã, directorul Colegiul Naþional I.L. Caragiale.

Interesul tuturor celor implicaþi în campanie este de a preveni violenþa familialã încã de la primele semne, înainte de manifestarea acesteia, în toate clasele sociale.

În ajutorul tinerilor vin diferite asociaþii care îºi desfãºoarã activitatea pentru prevenirea acestor situaþii. „Începând de la clasa I, fiecare învãþãtor, profesor, diriginte are în managementul clasei acest tip de activitate, fiind un fenomen care ne implicã pe toþi. Existã o colaborare cu Muzeul de Istorie, unde prevenim violenþa prin alt tip de activitãþi ºi demarãm împreunã un proiect numit Colecþii ºi Investiþii, fiind dedicat tuturor copiilor care sunt ocupaþi cu dezvoltarea acestuia. Funcþionãm de trei ani pe piaþa ploieºteanã. Iar în parteneriatul cu grãdiniþele încercãm sã învãþãm copiii cum sã combatã acest fenomen”, ne-a declarat Elena Butunoiu, consilier ºcolar ºi psiholog.

Astfel, elevii ploieºteni sunt îndrumaþi de cãtre cadrele didactice, ºi învãþãþi cum sã combatã violenþa intrafamilialã: „În primul rând, când zic violenþã, mã gândesc la cazurile care ne sunt prezentate frecvent în presã ºi la televizor. Acestea fac referire la violenþa fizicã, dar ºi la cea verbalã. Toþi, mai devreme sau mai târziu, avem de-a face cu astfel de situaþii neplãcute”, ne-a declarat Oana Negoiescu, elevã a Colegiului Naþional I.L. Caragiale.

Cu ajutorul acestor programe, tinerii sunt îndrumaþi cãtre un comportament cât mai corect în societate. Încã din clasele primare, cei mici sunt învãþaþi sã-ºi dezvolte abilitãþile în sens constructiv, pentru prevenirea traumelor apãrute în urma violenþei familiale.

 

 

 

ZIARUL PRAHOVA – Luni, 22 octombrie 2012

Workshop-uri despre violenþã la ºcoalã

Asociatia Compassion and Care a demarat astazi o campanie de informare cu privire la violenta domestica in randul elevilor. Proiectul se numeºte „Toleranþã zero faþã de violenþa intrafamilialã”. Vorbim mai exact despre o campanie de informare ºi sensibilizare a tinerilor asupra fenomenului de violenþã domesticã, grupul þintã fiind elevii cu vârste cuprinse între 13 ºi 19 ani.
Iniþiatorii proiectului vor organiza în cadrul orelor de dirigenþie ale elevilor 28 de workshopuri despre violenþa intrafamilialã, un fenomen aflat pe un trend crescãtor. La nivelul judeþului Prahova s-au înregistrat în primele opt luni ale anului 507 cazuri de violenþã domesticã, mai mult cu 200 faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut. Vorbim însã doar despre cele înregistrate la poliþie, numãrul cazurilor reale fiind însã mult mai mare.

 

 

 

ZIARUL ONLINE PLOIESTIRI.RO – Luni, 22 octombrie 2012

Companie împotriva violenþei

Asociatia Compassion & Care a demarat astãzi, la Colegiul Naþional I.L Caragiale, o campanie de informare cu privire la violenþa domesticã în rândul elevilor. Campania se adreseazã tinerilor cu vârste curpinse între 13 ºi 19 ani.
Proiectul demarat astãzi la Colegiul I. L. Caragiale se numeºte „Toleranþã zero faþã de violenþa intrafamilialã”. Iniþiatorii proiectului vor organiza în cadrul orelor de dirigenþie 28 de workshopuri despre violenþa intrafamilialã, un fenomen aflat pe un trend crescãtor.
În primele opt luni ale anului în Prahova s-au înregistrat 507 cazuri de violenþã domesticã, mai mult cu 200 faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut. Vorbim însã doar despre cazurile înregistrate la poliþie, în realitate însã numãrul acestora fiind însã mult mai mare.

 

 

 

ZIARUL PRAHOVA – Luni, 9 iulie 2012

Comparativ cu anul trecut, în Prahova, numãrul cazurilor de violenþã domesticã a crescut

Autor: Cristina Dobre

Proiectul “Violenta domestica – o provocare pentru fiecare”, inceput pe 5 decembrie anul trecut si derulat de catre Asociatia “Compassion & Care”, cu finantarea organizatiei Transtion’s Gate, din S.U.A., s-a finalizat recent. Scopul proiectului a fost sa traga un semnal de alarma asupra cresterii si agravarii acestui fenomen in judetul Prahova, printr-o campanie de informare si sensibilizare a tinerilor asupra violentei domestice. Valoarea proiectului a fost de 32.631,30 lei, din care suma de 29.168 lei a fost alocata de organizatia finantatoare.

Concret, in cadrul proiectului, 750 de tineri, din mediul urban, cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani si elevi la Liceul Teoretic ,,Nichita Stanescu’’ din Ploiesti, alaturi de 27 profesori diriginti din cadrul aceleiasi institutii, au fost informati despre violenta domestica, despre tipurile de abuz si efectele acesteia, precum si despre aspectele legale in domeniu.
,,Aceasta campanie cred ca era necesara, daca tinem cont de statisticile ingrijoratoare ale Inspectoratului Judetean de Politie Prahova care arata o crestere a numarului de astfel de cazuri. Daca, in primele patru luni ale lui 2011, s-au inregistrat oficial 147 de cazuri de violenta intrafamiliala, cinci dintre acestea fiind grave – un omor, o tentativa de omor, un caz de vatamare corporala grava si doua violuri – anul acesta, tot in primele patru luni, au existat mai multe cazuri de violenta petrecute in familie, respectiv 204. Dintre acestea, sase au fost grave, inregistrandu-se trei omoruri, o tentativa de omor si doua violuri. Se poate observa si severitatea cazurilor tot prin comparatie, fiind necesar sa mentionam ca numarul real al acestora nu se cunoaste, deoarece nu toate victimele au curaj sa-si reclame agresorii’’, ne-a precizat Paula Oprea, presedintele asociatiei mentionate. Potrivit datelor statistice furnizate de catre IPJ Prahova, la nivelul anului 2011 au existat peste 460 de cazuri de violenta intrafamiliala. ,,In ceea ce ne priveste, chiar daca asociatia noastra se afla la inceput de drum, nefiind foarte cunoscuta, pot spune ca numarul femeilor afectate de violenta domestica este, de asemenea, in crestere. In prezent, avem o medie lunara de 3-4 persoane care vin la noi pentru consiliere, mai mare ca anul trecut. In general, in majoritatea cazurilor sunt femei cu varste cuprinse intre 28 -35 de ani, cu studii medii, venit mic, atat din mediul rural, cat si din mediul urban. Cel mai grav caz de anul acesta a fost al unei femei pana in 35 de ani, care are si un baietel si care a fost batuta in asa hal incat avea rupte organe interne. Acum, dupa ce a fost operata, se afla intr-un adapost in siguranta. Ar mai fi de mentionat ca au venit la noi si femei agresate din alte zone, precum Slatina, Bucuresti’’, ne-a mai precizat interlocutoarea noastra. Potrivit acesteia, in doua treimi dintre cazuri, un factor favorizant pentru violenta domestica este si consumul de alcool.
Asociatia ,,Compassion and Care’’ofera servicii sociale pentru femeile si copiii care sufera din cauza violentei intrafamiliale, acordand in acest sens consiliere sociala in cadrul centrului “Josephine Knox”, din Ploiesti, dar si psihologica, plus consultanta juridica. Tot in cadrul acesteia, functioneaza si un grup de suport Al – Anon pentru persoanele care au alcoolici in familiile lor.

 

 

PLOIESTIUL.EU – Vineri, 6 iulie 2012

Violenþa-o palmã contra societãþii

Autor: Radu Bãcanu

Asociaþia “Compassion and Care” din Ploieºti a organizat ieri, 5 iulie 2012, conferinþa de închidere a proiectului “Violenþa domesticã-o provocare pentru fiecare”. Finanþat de organizaþia americanã “Transition’s Gate”, proiectul ºi-a propus sensibilizarea grupului þintã reprezentat de elevii Colegiului Naþional “Nichita Stãnescu” în perioada decembrie 2011-iunie 2012.

Activitatea principalã s-a concretizat prin întâlniri pe tema violenþei domestice, atât la sediul asociaþiei din strada Victoriei nr 13, cat ºi pe parcursul orelor de dirigenþie. “Ceea ce oferã acest proiect nu se aflã în nici o programã ºcolarã actualã în România, însã este necesar ca aceastã informaþie sã ajungã la orice elev, deoarece dã o alta perspectivã naturii relaþiilor dintre oameni”, apreciazã Oana Cozea, profesor coordonator. Elevii CN “Nichita Stãnescu” au beneficiat de 27 de workshop-uri  pe durata cãrora au fost explicate tipurile de manifestare ale fenomenului de violenþã în familie, completate de jocuri interactive de îmbinare a categoriilor cu diverse acþiuni violente. “Este o problemã de mentalitate ºi este foarte bine cã impregnarea unor sentimente non-violente se face, cel puþin aici, de la o varstã încã fragedã”, a declarat insp. Marian Popescu din cadrul I.J.P Prahova, partener al proiectului. De-a lungul celor ºase luni de acþiune profesorilor diriginþi ºi copiilor le-au fost distribuite peste 900 de fluturaºi si 150 de pliante. Cei peste 700 de tineri liceeni s-au declarat impresionaþi de statisticile înspãimântãtoare cu privire la violenþã, manifestând interes pentru iniþiativã: “Mi se pare o idee de proiect excelentã, ne învaþã ce este cu adevãrat violenþa domesticã ºi aflãm cã existã un sprijin pentru cei care întampinã acþiunea acestei plãgi ce afecteazã comunitatea”, mãrturiseºte Mãdãlina Bãduicã, elevã in clasa a-XI-a.

“Printre rezultatele prezentului proiect se numãrã cunoaºterea ºi înþelegerea de cãtre tineri a aspectelor legale, caracteristicilor modelelor de violenþã domesticã, precum ºi informarea asupra serviciilor sociale existente în comunitate” încheie cu mulþumire presedintele asociaþiei, Paula Oprea.  “Totuºi, mi-aº dori ca oamenii sã afiºeze mai multa compasiune faþã de aceasta problemã rãspânditã, noi încercând din rãsputeri sã facem cunoscute serviciile gratuite ale centrului nostru de consiliere, chiar dacã este doar o picãturã într-un ocean”, adaugã aceasta.

Observãm cã speranþa nu a murit, existã persoane care îºi dedicã timpul prin voluntariat ºi consiliere pentru cei aflaþi în necaz. Sã fim, deci, puþin mai sensibili faþã de ceea ce afecteazã societatea în care trãim, chiar daca nu pe noi în mod direct. Sã ne pese indiferent de amploarea situaþiei!

 

 

ZIARUL “Telegraful de Prahova” – Vineri, 6 iulie 2012

Stop violentei domestice!

Autor: Ion Molea

violenta domestica- conferintaProiectul „Violenþa domesticã – o provocare pentru fiecare”, organizat de Asociaþia „Compassion & Care”, a constat într-o campanie de informare ºi sensibilizare a tinerilor asupra violenþei, fiind finanþat de TRANSITION’S GATE- o organizaþie din S.U.A. care sprijinã persoanele afectate de acest fenomen. Parteneri au fost Inspectoratul de Poliþie Judeþean Prahova ºi Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu”.

Campania s-a adresat celor 750 de elevi de la Colegiului Naþional „Nichita Stãnescu” ºi s-a desfãºurat în perioada 5 decembrie 2011 – 14 iunie 2012.  Elevii s-au familiarizat  la sediul Centrului de consiliere „Josephine Knox”, cu serviciile sociale disponibile pentru victimele violenþei domestice.

″Conþinutul acestui proiect este o poartã  spre cunoaºtere ºi creºtere personalã. Ceea ce oferã acest proiect nu are legãturã cu nicio programã ºcolarã actualã în România, însã este necesar ca aceastã informaþie sã ajungã la orice elev deoarece dã o altã perspectivã naturii relaþiilor dintre oameni″, ne-a spus Oana Cozea, profesor la Colegiul Naþional ″Nichita Stãnescu″  din Ploieºti

Faza  a doua a proiectului s-a desfãºurat la Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu”, la orele de dirigenþie, ambele tipuri de întâlniri fiind realizate cu participarea inspectorilor Marian Popescu ºi  Mihaela Rãdoi din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova.

″Este o iniþiativã foarte bunã. Este chiar prima acþiune de conºtientizare referitor la gravitatea ºi amploarea violenþei domestice, intrafamilialã . Acest demers este unul educaþional pe care noi cei de la IJP Prahova, dorim sã-l sprijinim mult timp de acum inainte. Dorim sã schimbãm perpeþia oamenilor asupra drepturilor ºi obligaþiilor partenerilor de viaþã ºi încercãm sã încurajãm luarea de atitudine împotriva violenþei de orice fel″, ne-a declarat inspectorul Marian Popescu din cadrul IJP Prahova.

″Proiectul legat de violenþa domesticã este dupã pãrerea mea foarte util tuturor. Elevii trebuie sã ºtie ce este violenþa domesticã ( intrafamilialã) ºi, mai ales ce poate face impotriva acestui tip de violenþã. Acest proiect ne face sã înþelegem cu adevãrat valoarea educaþionalã ºi valoarea comunicativã dintre oameni,care ne poate salva de orice atitudine violentã ″, ne-a spus hotãrâtã  Ana Maria Dumitraºcu, elevã în clasa a XI – a de la Colegiul Naþional ″Nichita Stãnescu″ din Ploieºti.

Printre rezultatele proiectului se numãrã cunoaºterea ºi înþelegerea de cãtre tineri a aspectelor legale, caracteristicilor, efectelor, modelelor comportamentale de violenþã domesticã, precum ºi informarea acestora cu privire la serviciile sociale disponibile în comunitate pentru victimele violenþei domestice.

″Sunt foarte mulþumitã de impactul pe care l-a avut asupra tinerilor acest proiect. Am observat cã marea majoritate a elevilor au înþeles mesajul pe care am încercat sã-l comunicãm. Cred cã aceºti tineri au acum la îndemânã o serie de cunoºtinþe necesare pentru a recunoaºte când o anumitã persoanã încearcã sã-i abordeze într-un mod mai necivilizat, chiar violent. Astfel, ei îºi pot proteja viaþa cât ºi viaþa semenilor lor pe tot parcursul vieþii″, a afirmat Paula Oprea, reprezenta Asociaþiei ″Compassion & Care″ din Ploieºti.

 

ZIARUL “PRAHOVA” – Joi, 21 iunie 2012

Avocatul Poporului, prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, la Ploiesti

Autor: Cristina Dobre

,,Omul violent este ori bolnav, ori needucat, sau amandoua deodata’’

Asociatia ,,Compassion & Care’’ – in parteneriat cu Institutia Avocatul Poporului – Biroul teritorial Ploiesti – a organizat ieri, la  Ploiesti, o dezbatere cu tema ,,Spune nu violentei in familie! Noi perspective in legislatia actuala !’’. Discutiile, la care au participat numerosi invitati din diferite structuri si institutii publice precum Tribunalul Prahova, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, Directia Generala de Asistenta si Protectia Copilului Prahova etc., s-au purtat in jurul celebrei Legi 25 privind combaterea violentei in familie, promulgata de catre presedintele tarii chiar pe 8 Martie a.c. Legea prevede, in premiera pentru Romania, posibilitatea ca victima violentei in familie sa ceara instantei un ordin de protectie si de restrictie fata de agresor, prin evacuarea lui din locuinta comuna si obligarea acestuia la plata unor cheltuieli. ,,Scopul intalnirii de astazi (n.n. – ieri) este sa discutam despre completarile si modificarile legislative care au fost aduse in domeniul violentei intrafamiliale si sa vedem in ce masura pot fi ele aplicabile cu instrumentele pe care le au la momentul acesta cei in masura sa aplice legea si, de asemenea, sa vedem cum poate sa existe o colaborare mai buna intre institutiile statului si ONG. Totodata, vrem sa tragem un semnal de alarma asupra faptului ca, desi legea privind combaterea violentei in familie a fost promulgata si trebuia sa intre in vigoare inca de pe 13 iunie a.c., ea nu poate fi aplicata deoarece nu s-au emis inca normele metodologice’’, a declarat Paula Oprea, presedintele Asociatiei.
“Compassion and Care“. La intalnirea de ieri a fost prezent, pentru prima data invitat in mod oficial in judetul Prahova, si prof. univ. dr. Gheorghe Iancu – Avocatul Poporului, care a facut o serie de aprecieri pe aceasta tema. ,,In Romania, atunci cand vorbim despre violenta in familie, marea problema care se ridica este protectia copiilor si a femeilor. Si daca pentru copii mai exista cat de cat legi in acest sens, care pot fi puse in aplicare, pentru protectia femeilor nu exista asa ceva in materie de violenta. De aceea, statul ar trebui sa ia masuri drastice si foarte rapide. Vizavi de aceasta tema aduc o critica a autoritatilor publice, si mai ales celor locale deoarece nu au propus pana acum si nici nu au luat vreo masura pentru ca violenta aceasta sa fie paralizata’’, a declarat Gheorghe Iancu. ,,Nu-mi place violenta ca om, chiar daca am facut sport de performanta si stiu ce inseamna asta, incerc sa o evit. Dupa parerea mea, omul violent este ori bolnav, ori needucat, sau amandoua deodata. De asemenea, pot sa va spun ca inchid televizorul
in momentul in care la un post de televiziune se prezinta violenta sau discutii care creeaza un substrat de violenta, de tensiune in societate. Pentru ca, in general, posturile de televiziune, jocurile pe calculator promoveaza orice tip de violenta. Si ceea ce este mai grav este faptul ca la toate acestea nu exista o contrapondere. Scoala urmeaza societatea, iar daca societatea este violenta, atunci si in familie si in scoala va fi la fel. In acest sens, statul ar trebui sa se gandeasca mai mult la educatia propriilor cetateni’’, a mai adaugat interlocutorul nostru. Avocatul Poporului a mai precizat ca va propune, in curand, Parlamentului, o serie de masuri legislative pe aceasta tema, cu speranta ca vor fi aprobate in cel mai scurt timp posibil. In opinia acestuia, relatiile cu asociatiile sunt foarte importante, pentru ca acestea pot identifica temele asupra carora, ulterior, institutia Avocatului Poporului poate face anumite demersuri in scopul sprijinirii cetatenilor.
,,Insa, din pacate, sunt foarte putine asociatiile care sustin femeile din acest punct de vedere si sunt si mai putine cele care cunosc legislatia in domeniu, potrivit careia, dupa infiintare, fiecare ONG trebuie sa se inscrie si la Avocatul Poporului, in ideea de a ne cunoaste si de a colabora. In prezent, nu exista decat una sau doua organizatii inscrise la noi’’, a mai spus Gheorghe Iancu.

 

 

ZIARUL PHONLINE.RO – Luni, 18 iunie 2012

Masa rotunda pe tema violentei intrafamiliale, la Consiliul Judetean Prahova

Autor: Petre-Radu Apostol

Asociaþia “Compassion & Care” în parteneriat cu Instituþia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieºti, organizeazã în data de 20 iunie 2012, începând cu ora 10:30, o masã rotundã cu tema “Spune nu violenþei în familie ! Noi perspective în legislaþia actualã”. Întâlnirea va fi gãzduitã de Consiliul Judeþean Prahova, în Sala de 200 de locuri.

Scopul evenimentului este de a evalua potenþialul impact al modificãrilor legislative recente asupra modalitãþilor concrete de rezolvare a situaþiilor de violenþã intrafamilialã. Discuþiile se vor concentra pe formele noi de acþiune care stau la dispoziþia instituþiilor ºi organizaþiilor implicate în rezolvarea situaþiilor de violenþã intrafamilialã.

Prima parte a întâlnirii va fi dedicatã analizei recentelor modificãri ale cadrului legislativ ºi a modului în care acestea influenþeazã activitatea factorilor implicaþi în rezolvarea situaþiilor de violenþã intrafamilialã – potenþiale îmbunãtãþiri, dificultãþi ºi posibile soluþii.

De asemenea, va fi abordat rolul pe care îl are fiecare instituþie ºi organizaþie neguvernamentalã, precum ºi modul în care acestea colaboreazã în vederea soluþionãrii acestor situaþii.

Partea a doua va fi deschisã ofertelor de idei pentru îmbunãtãþirea modalitãþilor de colaborare a diferitelor entitãþi implicate în gestionarea situaþiilor de violenþã intrafamilialã.

La masa rotundã ºi-au anunþat prezenþa: d-nul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu – Avocatul Poporului, d-nul Ionel Oprea – adjunct al Avocatului Poporului, d-nul Daniel Ghiþã – prim procuror la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vãlenii de Munte, d-na Cãtãlina Grigore – asistent judiciar la Tribunalul Prahova, d-nul Florentin Neagu – comisar ºef al Serviciului de Investigaþii Criminale din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova, d-na Mihaela Rãdoi – inspector la Compartimentul de analizã ºi prevenirea criminalitãþii din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova, d-na Vasilica Florea – director general al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Prahova, d-na Brânduºa Constantin Pietraru – director al Administraþiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieºti, d-nul Vasile Draghici – medic legist ºef al Serviciului de Medicinã Legalã Prahova, d-na Smaranda Pãcuraru – asistent social – ºi dna Aura Petre – psiholog – la Centrul de sãnãtate mintalã pentru Adulþi din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã Ploieºti, membri ai Asociaþiei “Compassion & Care” care activeazã în domeniul violenþei intrafamiliale.

 

 

PROMOVAMPRAHOVA.RO – Duminica, 17 iunie 2012

MASÃ ROTUNDÃ PE TEMA VIOLENÞEI INTRAFAMILIALE

By dan | | ONG in Prahova, Stiri

 

Asociaþia “Compassion & Care” în parteneriat cu Instituþia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieºti, organizeazã în data de 20 iunie 2012, începând cu ora 10:30, o masã rotundã cu tema “Spune nu violenþei în familie ! Noi perspective în legislaþia actualã”. Întâlnirea va fi gãzduitã de Consiliul Judeþean Prahova, în Sala de 200 de locuri.

Scopul evenimentului este de a evalua potenþialul impact al modificãrilor legislative recente asupra modalitãþilor concrete de rezolvare a situaþiilor de violenþã intrafamilialã. Discuþiile se vor concentra pe formele noi de acþiune care stau la dispoziþia instituþiilor ºi organizaþiilor implicate în rezolvarea situaþiilor de violenþã intrafamilialã.
Prima parte a întâlnirii va fi dedicatã analizei recentelor modificãri ale cadrului legislativ ºi a modului în care acestea influenþeazã activitatea factorilor implicaþi în rezolvarea situaþiilor de violenþã intrafamilialã – potenþiale îmbunãtãþiri, dificultãþi ºi posibile soluþii.

De asemenea, va fi abordat rolul pe care îl are fiecare instituþie ºi organizaþie neguvernamentalã, precum ºi modul în care acestea colaboreazã în vederea soluþionãrii acestor situaþii.

Partea a doua va fi deschisã ofertelor de idei pentru îmbunãtãþirea modalitãþilor de colaborare a diferitelor entitãþi implicate în gestionarea situaþiilor de violenþã intrafamilialã.

La masa rotundã ºi-au anunþat prezenþa: d-nul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu – Avocatul Poporului, d-nul Ionel Oprea – adjunct al Avocatului Poporului, d-nul Daniel Ghiþã – prim procuror la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vãlenii de Munte, d-na Cãtãlina Grigore – asistent judiciar la Tribunalul Prahova, d-nul Florentin Neagu – comisar ºef al Serviciului de Investigaþii Criminale din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova, d-na Mihaela Rãdoi – inspector la Compartimentul de analizã ºi prevenirea criminalitãþii din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova, d-na Vasilica Florea – director general al  Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Prahova, d-na Brânduºa Constantin Pietraru – director al Administraþiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieºti, d-nul Vasile Draghici – medic legist ºef al Serviciului de Medicinã Legalã Prahova, d-na Smaranda Pãcuraru – asistent social – ºi dna Aura Petre – psiholog – la Centrul de sãnãtate mintalã pentru Adulþi din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã Ploieºti, membri ai Asociaþiei “Compassion & Care” care activeazã în domeniul violenþei intrafamiliale.

 

 

ZIARUL “PRAHOVA” – Duminicã, 17 iunie 2012

Masa rotunda pe tema violentei intrafamiliale

Asociatia “Compassion & Care” in parteneriat cu Institutia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti, organizeaza in data de 20 iunie 2012, incepand cu ora 10:30, o masa rotunda cu tema “Spune nu violentei in familie! Noi perspective in legislatia actuala”. Intalnirea va fi gazduita de Consiliul Judetean Prahova, in Sala de 200 de locuri.

Scopul evenimentului este de a evalua potentialul impact al modificarilor legislative recente asupra modalitatilor concrete de rezolvare a situatiilor de violenta intrafamiliala. Discutiile se vor concentra pe formele noi de actiune care stau la dispozitia institutiilor si organizatiilor implicate in rezolvarea situatiilor de violenta intrafamiliala.
Prima parte a intalnirii va fi dedicata analizei recentelor modificari ale cadrului legislativ si a modului in care acestea influenteaza activitatea factorilor implicati in rezolvarea situatiilor de violenta intrafamiliala – potentiale imbunatatiri, dificultati si posibile solutii.
De asemenea, va fi abordat rolul pe care il are fiecare institutie si organizatie neguvernamentala, precum si modul in care acestea colaboreaza in vederea solutionarii acestor situatii.
Partea a doua va fi deschisa ofertelor de idei pentru imbunatatirea modalitatilor de colaborare a diferitelor entitati implicate in gestionarea situatiilor de violenta intrafamiliala.
La masa rotunda si-au anuntat prezenta: prof. univ. dr. Gheorghe Iancu – Avocatul Poporului, Ionel Oprea – adjunct al Avocatului Poporului, Daniel Ghita – prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Valenii de Munte, Catalina Grigore – asistent judiciar la Tribunalul Prahova, Florentin Neagu – comisar sef al Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Mihaela Radoi – inspector la Compartimentul de analiza si prevenirea criminalitatii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Vasilica Florea – director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, Brandusa Constantin Pietraru – director al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, Vasile Draghici – medic legist sef al Serviciului de Medicina Legala Prahova, Smaranda Pacuraru – asistent social – si Aura Petre – psiholog – la Centrul de sanatate mintala pentru Adulti din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, membri ai Asociatiei “Compassion & Care” care activeaza in domeniul violentei intrafamiliale.

 

ZIARUL “PRAHOVA” – Vineri, 1 iunie 2012

Peste 200 de cazuri de violenta in familie, in Prahova, in primele patru luni ale anului

Autor: Ana Maria Maxim

Fie ca este de natura fizica sau psihica, violenta in familie afecteaza, anual, cel putin cateva sute de prahoveni. Numarul real al infractiunilor de acest tip nu s-a regasit niciodata in statistici, deoarece, de teama sau de rusine, multe dintre victime nu-si reclama agresorii. Acestea ajung la Politie doar cand situatia devine disperata si simt ca nu mai pot rezista alaturi de rudele care le fac viata un iad.
In primele patru luni ale anului 2012, in Prahova au fost semnalate 204 infractiuni cu violenta petrecute in familii, dintre care sase au fost grave: trei omoruri, o tentativa de omor, doua violuri, ne-a precizat inspectorul de politie Marian Popescu, de la Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova. Una dintre crime s-a petrecut la Campina. O femeie si-a ucis tatal cu lovituri in cap, iar ulterior s-a dovedit ca aceasta a avut discernamant in momentul comiterii faptei. Omorul a avut loc pe fondul consumului de alcool si al unor afectiuni medicale de care sufera femeia. In primele patru luni ale anului trecut, fusesera inregistrate 147 de cazuri de violenta domestica, dintre care cinci grave (un omor, o tentativa de omor, o vatamare corporala grava, doua violuri), iar pe intreaga perioada a anului 2011 – 462 de astfel de fapte. In ultimii ani, numarul infractiunilor cu violenta comise intre membrii unor familii, inregistrat in Prahova, a crescut constant. Asta nu inseamna neaparat ca fenomenul a luat amploare, ci mai degraba faptul ca tot mai multe victime isi reclama agresorii la Politie, ceea ce poate fi si un semn ca tot mai multi prahoveni care traiesc astfel de drame sunt informati in legatura cu drepturile lor, ne-a mai precizat interlocutorul nostru.
Cele mai multe incidente au loc seara sau noaptea, in locuinte sau in curtile locuintelor. In ceea ce priveste agresorii, la nivelul Prahovei, 86 % dintre ei sunt barbati, insa nu toate actele de violenta sunt indreptate impotriva femeilor. Se intampla ca acestia sa isi loveasca verii, cumnatii, nepotii etc. Agresiunile intre soti sau concubini se petrec in mai putin de jumatate dintre cazuri. Cosmarul incepe, de obicei, cu torturile psihice. De exemplu, 44 de amenintari au fost inregistrate in judet in primele patru luni ale anului. La acestea se adauga, adesea, vorbe de ocara, intimidari. De rusine, de teama, pentru ca depind financiar de sotul abuziv, nu au unde sa plece sau nu stiu la cine sa apeleze pentru ajutor, multe persoane indura abuzurile timp indelungat si abia cand situatia devine disperata apeleaza la Politie. Conditia ca agresorul sa ajunga in fata justitiei este aceea ca victima sa depuna plangere la politie impotriva lui. Cele mai multe plangeri sunt, insa, retrase ulterior, in urma impacarilor sau chiar ca efect al unor amenintari, ne-a mai precizat inspectorul de politie Marian Popescu.
Educatia precara, prejudecatile conform carora femeia nu are aceleasi drepturi ca barbatul sunt printre principalele cauze ale violentei domestice. In multe situatii, agresorii au fost ei insisi, in copilarie sau tinerete, martori ai unor fapte similare petrecute intre parinti, frati sau alte rude si considera comportamentul abuziv unul normal. Conflictele sunt declansate pe fondul neajunsurilor materiale, al consumului de alcool, al problemelor psihice, al tolerantei victimei etc. In Prahova exista un singur ONG care activeaza in domeniul prevenirii violentei domestice – Fundatia “Compassion and Care” din Ploiesti, partener al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova in cadrul unui proiect ce vizeaza informarea tinerilor cu privire la acest fenomen. Fundatia dispune de un centru de consiliere in cadrul caruia victimele pot beneficia de ajutorul unui psiholog, al unui asistent social si al unui jurist. Din pacate, Prahova nu are si un centru de primire a victimelor pe o perioada nedeterminata, desi Legea nr. 217 din 2003 prevede ca infiintarea acestuia cade in sarcina autoritatilor locale.

ZIARUL “PRAHOVA” – Vineri, 9 decembrie 2011

Fenomenul violentei in familie, in crestere in judetul Prahova

Autor: Cristina Dobre

Pe fondul consumului de alcool, al problemelor financiare tot mai accentuate din ultima perioada si al carentelor educationale, violenta domestica a devenit un fenomen din ce in ce mai ingrijorator, atat la nivelul tarii, cat si in Prahova. Potrivit datelor statistice prezentate de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova – in cadrul deschiderii proiectului ,,Violenta domestica – o provocare pentru fiecare’’ – numarul sesizarilor inregistrate oficial in primele luni ale acestui an (310 cazuri) evidentiaza o crestere importanta, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut (253 cazuri).
,,Statistica nu este insa relevanta. Numarul real al cazurilor de violenta domestica este in realitate de zeci de ori mai mare. La noi, la politie, se ajunge doar atunci cand nu mai este nimic de facut in familie. In plus, este foarte greu de intervenit si nici legislatia nu ne ajuta, pentru ca, de pilda, agresorul nu poate fi scos din locuinta ca in alte state’’, a declarat inspector Marian Popescu, in cadrul IJP Prahova. Dintre cele 310 cazuri sesizate anul acesta, in cele mai multe a fost vorba despre agresiuni asupra femeilor – 246 cazuri, 47 – asupra barbatilor si alte 17 asupra copiilor, victimele avand o varsta cuprinsa intre 6 si 67 de ani. Totusi, spre deosebire de anul trecut, a scazut numarul violentelor extreme, fiind mai putine omoruri si, in acelasi timp, in 2011 nu a fost inregistrat niciun caz de omor intre soti in primele noua luni. Daca ne referim la gradul de rudenie al persoanelor victime si agresori, cele mai multe cazuri s-au consumat intre soti si concubini, respectiv 151, alte 46 intre tata si fiu, 38 intre cumnati, 19 intre socru si ginere, 13 intre bunic si nepot, restul incadrandu-se la alte categorii.
,,Chiar daca se vorbeste mai mult despre violenta fizica, ar fi de subliniat ca abuzul psihologic este mai des intalnit in asemenea cazuri si, totodata, este si cel mai distructiv’’, a precizat si Paula Oprea, presedintele Asociatiei ,,Compassion and Care’’, initiatoarea proiectului. Aceasta a mai adaugat ca la asociatie se prezinta lunar, in medie, cinci persoane victime ale violentei in familie, cele mai multe fiind femei cu varste cuprinse intre 23 si 45 de ani, din Ploiesti si din comunele limitrofe. Victimele provin din toate categoriile sociale : cadre didactice, femei care lucreaza la birouri in diverse domenii, femei casnice, dar si infirmiere si confectionere.

http://www.ziarulprahova.ro/stiri/social/103300/fenomenul-violentei-in-familie-in-crestere-in-judetul-prahova

 

ZIARUL OBSERVATORUL PRAHOVEAN – 7 decembrie 2011

Activism împotriva violenþei asupra femeii

Autor: Ioan Popescu

În aceastã perioadã, Asociaþia „Compassion & Care, prin Centrul de consiliere “Josephine Knox” din Ploieºti, a lansat un proiect inedit, intitulat „Violenþa domesticã – o provocare pentru fiecare”. Provocare nu la violenþã, fireºte, ci la o campanie de informare ºi sensibilizare a tinerilor asupra fenomenului violenþei domestice.
Amãnunte detaliate despre acest proiect am aflat de la dna Paula Oprea (în foto), manager de proiect, cu prilejul unei conferinþe de presã. Domnia sa ne-a spus cã Proiectul este finanþat de „Transition’s Gate, organizaþie din SUA, focalizatã sã sprijine femeile prinse în capcana violenþei domestice. Valoarea proiectului este de 32.631,30 lei, din care 29.168,00 lei este alocatã de organizaþia finanþatoare. Se are în vedere întâlniri cu tinerii la sediul Centrului, prin care aceºtia sã se familierizeze cu serviciile sociale disponibile în comunitate pentru victimele violenþei domestice ºi li se vor aduce la cunoºtinþã noþiuni adevãruri, statistici ºi aspecte legale oferite de inspectorul Marian Popescu, din cadrul IJP Prahova. De asemenea, la orele de dirigenþie din mai multe licee ploieºtene, partenere în proiect, vor avea loc seminarii interactive, în care se vor prezenta teme specifice fenomenului de violenþã în familie. Proiectul se va derula pânã la sfârºitul anului ºcolar ºi va viza un numãr de cca 750 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 ºi 18 ani.

Rugatã sã dea exemple de femei care au apelat la serviciile Centrului de consiliere ºi, evident, asupra copiilor acestora, dna Paula Oprea a spus: „ În a doua jumãtate a acestui an, au fost câteva femei care ne-au trecut pragul, vãdit împovãrate, cu priviri abãtute, practic resemnate ºi lipsite de speranþã. Adela N. – una dintre acestea, care beneficiazã de serviciile sociale oferite de noi – regreta cã nu a apelat mai demult la acest Centru, deoarece sfaturile bune primite aici, cu grijã ºi compasiune, cu privire la viaþa sa au ajutat-o cum sã reacþioneze în faþa abuzurilor soþului, sperând o rezolvare pentru familia dumneaei. Ne-am bucura dacã, prin intermediul mass-media localã, persoanele aflate în situaþii de violenþã domesticã ar putea afla cã Centrul nostru de consiliere le poate veni în întâmpinare cu un ajutor specializat, oferit gratuit”. Sã mai remarcãm faptul cã Asociaþia „Compassion & Care” a mai organizat, în cursul acestui an, de 8 Martie, a organizat o întâlnire de socializare, recreere ºi încurajare pentru femei, evenimentul numindu-se „Un zâmbet de primãvarã”.Un alt moment de relaxare oferit femeilor înainte de Crãciun, va fi „La gura sobei”, eveniment organizat la sediul Asociaþiei (str. Victoriei nr.13, tel. 0788 999 965), în ziua de 16 decembrie 2011,ora 17,30. Pe lângã clipele de relaxare, Centrul de consiliere are pregãtite ºi numeroase surprize.

http://www.observatorulph.ro/latest-news/ultima-ora/Activism-impotriva-violentei-asupra-femeii

 

 

ZIARUL “TELEGRAFUL DE PRAHOVA” – marti, 06 decembrie 2011

Rãspuns la sute de strigãte disperate, ale victimelor violenþei în familie

Autor: Daciana ILIE

Violenþa domesticã rãmâne una dintre marile probleme ale societãþii româneºti. Din pãcate, fenomenul înregistreazã valori în creºtere. În primele nouã luni ale acestui an, în Prahova 310 persoane au fost victime ale violenþei în familie. În cele mai multe cazuri, victime sunt femeile.
Statisticile Poliþiei Prahova aratã o realitate sumbrã: numai în primele nouã luni ale acestui an 310 persoane au fost victime ale violenþei domestice. Cifra este considerabil mare decât cea înregistratã în aceeaºi perioadã a anului trecut, când numãrul victimelor a fost de 253. De cele mai multe ori, femeile suferã de pe urma abuzurilor. Astfel, din totalul de 310 persoane victime ale violenþei domestice, 246 sunt femei, bãtute de soþii sau concubinii lor. Sunt însã ºi cazuri în care victime sunt bãrbaþii. Anul acesta, 47 de bãrbaþi au fost agresaþi de rude, multe dintre situaþiile de acest gen fiind de fapt agresiuni între cumnaþi, fraþi sau socru ºi ginere.Îngrijorãtor este faptul cã, deºi statistica aratã destul de rãu, probabil aceste cifre sunt departe de valorile reale. Asta deoarece sunt ºi foarte multe situaþii în care victimele violenþei în familie îndurã abuzurile în tãcere, cazuri care nu ies la ivealã decât atunci când au urmãri foarte grave sau poate niciodatã.

O chestiune de mentalitate

Ce este de fãcut în acest caz? „Trebuie sã umblãm în primul rând la mentalitate. De cele mai multe ori cauzele acestor incidente þin de carenþe în educaþie, dar ºi de mentalitatea aceasta tipic româneascã, care spune cã rufele se spalã în familie. Când comportamentul cuiva devine infracþiune, este cazul ca victima sã cearã ajutor”, spune inspectorul Marian Popescu, din cadrul Poliþiei Prahova. Asociaþia „Compassion & Care” îºi propune sã îi informeze, în special pe tineri, în privinþa acestui fenomen, prin proiectul „Violenþa domesticã – o provocare pentru fiecare”, la care mai participã Inspectoratul de Poliþie Prahova ºi Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” din Ploieºti. Principalul scop al acestuia este informarea ºi sensibilizarea tinerilor asupra fenomentului violenþei intrafamiliale, dupã cum a declarat Paula Oprea, coordonator al proiectului.

http://www.telegrafuldeprahova.ro/ploiesti/social/raspuns-la-sute-de-strigate-disperate-ale-victimelor-violentei-in-familie-12311

 

 

ZIARUL ONLINE PH-ONLINE.RO – luni, 05 decembrie 2011

Campanie impotriva violentei domestice, la Ploiesti, prin Compassion&Care

Autor: Petre Apostol

Asociaþia „Compassion & Care” a lansat luni, 5 decembrie 2011, proiectul „Violenþa domesticã – o provocare pentru fiecare”. Proiectul constã într-o campanie de informare ºi sensibilizare a tinerilor asupra fenomenului violenþei domestice, fiind lansat cu ocazia celor 16 Zile Internaþionale de Activism Împotriva Violenþei asupra Femeii (25 noiembrie – 10 decembrie). Proiectul este finanþat de TRANSITION’S GATE, organizaþie din S.U.A. focalizatã sã sprijine femeile prinse în capcana violenþei domestice. Valoarea proiectului este de 32.631,30 lei, din care suma de 29.168,00 lei este alocatã de organizaþia finanþatoare. Proiectul are în vedere atât întâlniri cu tinerii la sediul Centrului de consiliere „Josephine Knox” prin care aceºtia se familiarizeazã cu serviciile sociale disponibile în comunitate pentru victimele violenþei domestice ºi li se aduc la cunoºtinþã noþiuni introductive (definire, mituri ºi adevãruri, statistici ºi aspecte legale oferite de d-nul inspector Marian Popescu din cadrul I. J. P. Prahova, fundiþele albe – simbol internaþional al luptei împotriva violenþei domestice), cât ºi seminarii interactive, desfãºurate la orele de dirigenþie, în care se prezintã teme specifice fenomenului de violenþa domesticã (tipurile de abuz ºi caracteristicile acestora, efectele fiecãrui tip de abuz asupra adolescenþilor, relaþii normale versus relaþii abuzive, comportamente normale cu potenþial abuziv). Proiectul se va derula pânã la finalizarea anului ºcolar, vizând un numãr de aproximativ 750 de tineri cu vârste cuprinse între 15 si 18 ani. Parteneri în acest proiect sunt: Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean Prahova.

http://ph-online.ro/actualitate/item/10402-campanie-impotriva-violentei-domestice-la-ploiesti-prin-compassioncare

 

ZIARUL ONLINE STIRI PRAHOVA.RO  – sambata, 3 decembrie 2011

Campanie de informare si sensibilizare a tinerilor asupra fenomenului violentei intrafamiliale

Autor: Virgil Radulescu

Asociaþia „Compassion & Care” lanseazã luni, 5 decembrie 2011, proiectul „Violenþa domesticã – o provocare pentru fiecare”.
Proiectul constã într-o campanie de informare ºi sensibilizare a tinerilor asupra fenomenului violenþei domestice, fiind lansat cu ocazia celor 16 Zile Internaþionale de Activism Împotriva Violenþei asupra Femeii (25 noiembrie – 10 decembrie).
Proiectul este finanþat de TRANSITION’S GATE, organizaþie din S.U.A. focalizatã sã sprijine femeile prinse în capcana violenþei domestice. Valoarea proiectului este de 32.631,30 lei, din care suma de 29.168,00 lei este alocatã de organizaþia finanþatoare.

„Proiectul are în vedere atât întâlniri cu tinerii la sediul Centrului de consiliere „Josephine Knox” prin care aceºtia se familiarizeazã cu serviciile sociale disponibile în comunitate pentru victimele violenþei domestice ºi li se aduc la cunoºtinþã noþiuni introductive cum ar fi definire, mituri ºi adevãruri, statistici ºi aspecte legale oferite de domnul inspector Marian Popescu, din cadrul I. J. P. Prahova, fundiþele albe– simbol internaþional al luptei împotriva violenþei domestice, cât ºi seminarii interactive, desfãºurate la orele de dirigenþie, în care se prezintã teme specifice fenomenului de violenþa domesticã: tipurile de abuz ºi caracteristicile acestora, efectele fiecãrui tip de abuz asupra adolescenþilor, relaþii normale versus relaþii abuzive, comportamente normale cu potenþial abuziv.”, a precizat Paula Oprea, președinte al Asociaþiei „Compassion & Care”.
Proiectul se va derula pânã la finalizarea anului ºcolar, vizând un numãr de aproximativ 750 de tineri cu vârste cuprinse între 15 si 18 ani.
Parteneri în acest proiect sunt: Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean Prahova.

 

http://www.stiriprahova.ro/Articole/CAMPANIE%20DE%20INFORMARE%20%C5%9EI%20SENSIBILIZARE%20A%20TINERILOR%20ASUPRA%20FENOMENULUI%20VIOLEN%C5%A2EI%20INTRAFAMILIALE/10611.aspx

 

 

ZIARUL “ADEVARUL” –Editie de Ploiesti – miercuri, 13 iulie 2011

Batutul sotiei e “hobby-ul” prahovenilor

Autor : Anemary Grigore

Anual, in sute de familii prahovene au loc evenimente violente, victimele fiind, in general, din randul femeilor sau copiilor. Potrivit specialistilor, aceste “tratamente” nu se regasesc numai in patura de jos a societatii, ci si in clasele sociale inalte.
“Persoanele care ne solicita ajutorul provin din toate mediile sociale. Unele nu au locuinta, sufera de zeci de ani din cauza unor agresiuni fizice, iar altele au situatii financiare foarte bune, functii importante si, cu toate acestea sunt maltratate de catre sotii lor. De regula, acestea din urma incaseaza pumni si picioare de la sotii lor in tacere, pentru ca se tem de ceea ce vor spune cunostintele lor“, ne-a spus Paula Oprea, directorul Centrului de consiliere “Josephine Knox” din Ploiesti, care consiliaza femeile si copii afectati de violenta domestica.

Cele mai multe prahovence care cer ajutorul centrului amintit au varsta cuprinsa intre 20 si 45 de ani si, de regula, au copii. Chiar daca sunt sfatuite sa ia atitudine si sa nu mai accepte o relatie cu barbati care le pun viata in pericol, acestea au tendinta de a se intoarce la sotii agresivi. In medie, potrivit unor statistici, o femeie isi paraseste sotul de sapte ori pana cand realizeaza ca relatia nu mai are nicio sansa.

COPII TRAUMATIZATI
Nu numai ca multe femei sunt batute de catre sotii lor, dar unele dintre ele sunt supuse si la abuzuri sexuale. In plus, exista cazuri in care copiii acestora sunt expusi la scene obscene. Prahovencele mai sunt abuzate si psihologic, social sau economic.
Centrul de consiliere “Josephine Knox” din Ploiesti are sediul pe strada Victoriei, nr.13, si este deschis de luni pana vineri, intre orele 9:00  –  17:00.

 

ZIARUL “PRAHOVA” – Marti, 7 iunie 2011

Numai in trei luni :
Aproape 90 de cazuri de violenta in familie si doua persoane ucise in Prahova

Autor: Anemary Grigore

In din ce in ce mai multe familii din tara au loc evenimente violente, de cele mai multe ori victime fiind femeile sau copiii, iar destule dintre persoanele agresate nici macar nu reclama acest lucru de teama. Violenta in familie este favorizata de anumiti factori, precum conceptia barbatului ca el domina, ca femeia trebuie sa ii fie supusa, precum si din cauza saraciei, a consumului de alcool, a stresului, a bolilor psihice s.a. Desi se crede ca violenta domestica exista doar in patura de jos a societatii, ca victimele sunt persoane “slabe”, care nu sunt in stare sa renunte la o relatie abuziva, acest fenomen se regaseste, potrivit aprecierii specialistilor, si in clasele sociale inalte.
Potrivit datelor oferite de catre Inspectoratul de Politie Judetean  Prahova, in primele trei luni ale anului in curs au fost sesizate 88 de infractiuni intrafamiliale, iar doua persoane au fost ucise de catre un alt membru al familiei. Pe parcursul anului trecut, au fost inregistrate 344 de infractiuni savarsite cu violenta in mediul familial si patru persoane au decedat, in aceste cazuri fiind vorba fie despre omor calificat si lovituri cauzatoare de moarte, fie despre pruncucidere.

Totusi, in familiile prahovene, violenta nu se refera neaparat la agresiune fizica, ci si la alte tipuri. “Persoanele care ne solicita ajutorul fac parte din toate mediile sociale, de la persoane care nu au o locuinta, care sufera din cauza unor agresiuni fizice de zeci de ani, pana la femei care au o situatie financiara foarte buna, care au functii importante si care, cu toate acestea, sunt batute de catre sotii lor pe care nu-i parasesc pentru ca se tem de ceea ce vor spune rudele, prietenii. Cele mai multe femei care ne trec pragul pentru a le consilia au copii si, de regula, acestea au tendinta de a se reintoarce la sotul agresiv. De altfel, statisticile arata ca o femeie isi paraseste sotul si apoi se intoarce acasa cam de sapte ori pana cand, intr-adevar, realizeaza ca relatia respectiva nu mai are nicio sansa. Femeile sunt batute, dar unele dintre ele sunt supuse si la abuzuri sexuale, iar in unele cazuri, din pacate, copiii acestora sunt expusi la gesturi sau scene obscene sau chiar sunt abuzati si ei sexual. In general, in aceste cazuri, cand siguranta copiilor lor este in pericol, femeile aleg sa-si paraseasca sotul fara a mai acorda vreo sansa acelei relatii. De asemenea, femeile sunt abuzate si psihologic, social sau economic”, ne-a precizat Paula Oprea, directorul Centrului de consiliere “Josephine Knox” din Ploiesti, care asista femeile si copiii afectati de violenta domestica.
La nivel national, in primele trei luni ale anului s-au inregistrat peste 1400 de infractiuni intrafamiliale si 27 de persoane au fost ucise, iar in 2010 au fost sesizate 4800 de infractiuni savarsite cu violenta in mediul familial si 99 de persoane au fost ucise de catre alt membru al familiei.

 

 

Adevarul de seara” – Stiri Ploiesti, 22 martie 2011

Ploiesti/Portret: Paula Oprea ajuta victimele violentei domestice, Autor: dna Dana Mihai

Ploiesti/Paula Oprea vede în fiecare zi femei abuzate de familie

 

În calitate de preºedinte al unei organizaþii care luptã împotriva violenþei domestice, Paula Oprea a cunoscut ºi a consiliat numeroase femei din Prahova, abuzate de soþi sau copii.

Fiecare zi de muncã reprezintã pentru Paula Oprea un test de rezistenþã, de auto-stãpânire ºi reconfirmare a valorilor personale. Îi este foarte greu sã accepte, dupã ce a stat de vorbã cu o femeie abuzatã psihic sau bãtutã crunt de soþ sau de copil, cã relaþiile între membrii unei familii pot fi unele normale, de respect reciproc ºi afecþiune. Pânã aici, însã, a fost un drum lung.
În urmã cu 11 ani, Paula a început sã lucreze într-un ONG din Slobozia care avea, printre altele, ca domeniu de activitate, ºi programe de protecþie socialã. „Mi-am dat seama cã în topul solicitãrilor venite din partea femeilor erau cazurile de violenþã ºi ar fi fost nevoie de o organizaþie creatã special pentru aºa ceva. În Prahova, mai ales, existau cele mai puþine instituþii care se ocupau de acest fenomen, din regiunea de sud a þãrii, ºi am decis sã pãrãsesc Slobozia ºi întreaga mea viaþã de pânã atunci pentru a pune aici bazele unei organizaþii, unde are nevoie de aºa ceva”, povesteºte Paula Oprea.

Cercul vicios al violenþei

Cu foarte multã ambiþie, lucrurile au decurs ca la carte. Organizaþia non-profit „Compassion&Care” pe care o conduce Paula Oprea a început sã consilieze femeile abuzate din Prahova, le-a îndreptat cãtre adãposturi unde sunt protejate de violenþa membrilor familie ºi le oferã ajutor psihologic, juridic ºi financiar. În unele cazuri, femeile sunt ajutate sã obþinã un loc de muncã sau sã-ºi închirieze o locuinþã.
Un sediu de sine stãtãtor în Ploieºti, obþinut cu greu din bani adunaþi din sponsorizãri ºi transformat în centru de consiliere, a fost un prim pas. „Sãptãmânal, la sediul nostru, femeile sunt învãþate sã recunoascã semnele comportamentului violent, cum sã reacþioneze dacã au alcoolici în familie ºi cum sã-ºi apere drepturile. Pe viitor ne dorim sã avem propriul nostru adãpost, pentru cazurile urgente care au nevoie de protecþie”, spune preºedinta organizaþiei. Femeile ieºite din mediul familial în urma unor episoade de violenþã extremã sunt cazate în locuinþe provizorii ale Direcþiei Judeþene de Protecþie Socialã sau ale unor organizaþii care au parteneriate cu asociaþia Paulei Oprea.
În activitatea la centrul de consiliere, a întâlnit numeroase cazuri disperate, care au impresionat-o profund. „Abuzurile nu se întâmplã doar în familii modeste sau cu mai puþinã educaþie a partenerilor, iar femeile sunt prinse într-un cerc fãrã scãpare. Comportamentul violent al soþului este, deseori, urmat de episoade de acalmie în care poþi avea impresia cã totul a revenit la normal. Din pãcate, ciclul se reia, de fiecare datã”, povesteºte din experienþã Paula Oprea.

V-a marcat un caz anume?

P.O: Am fost impresionatã profund de o femeie bãtutã cu bestialitate, cu o vergea metalicã pe tot corpul. Practic nu mai avea nici o bucãþicã de corp nelovitã. Dupã ani de chinuri, cu sprijinul prietenilor ºi al nostru, s-a hotãrât, în final, sã divorþeze.

Cine sunt „ajutoarele” femeilor?

P.O: Psihologi, juriºti ºi asistenþi sociali care activeazã în centrul nostru sunt gata sã dea cele mai bune sfaturi femeilor aflate în dificultate. Pe de altã parte, am creat grupuri de suport în care femei cu aceleaºi probleme îºi împãrtãºesc experienþele ºi se ajutã, astfel, reciproc.

Puteti citi articolul integral accesand urmatorul link: http://www.adevarul.ro/locale/ploiesti/Ploiesti-Portret-_Paula_Oprea_ajuta_victimele_violentei_domestice_0_448755505.html

ZIARUL “PRAHOVA” – Marti, 7 iunie 2011 

Numai in trei luni :
Aproape 90 de cazuri de violenta in familie si doua persoane ucise in Prahova

In din ce in ce mai multe familii din tara au loc evenimente violente, de cele mai multe ori victime fiind femeile sau copiii, iar destule dintre persoanele agresate nici macar nu reclama acest lucru de teama. Violenta in familie este favorizata de anumiti factori, precum conceptia barbatului ca el domina, ca femeia trebuie sa ii fie supusa, precum si din cauza saraciei, a consumului de alcool, a stresului, a bolilor psihice s.a. Desi se crede ca violenta domestica exista doar in patura de jos a societatii, ca victimele sunt persoane “slabe”, care nu sunt in stare sa renunte la o relatie abuziva, acest fenomen se regaseste, potrivit aprecierii specialistilor, si in clasele sociale inalte.
Potrivit datelor oferite de catre Inspectoratul de Politie Judetean  Prahova, in primele trei luni ale anului in curs au fost sesizate 88 de infractiuni intrafamiliale, iar doua persoane au fost ucise de catre un alt membru al familiei. Pe parcursul anului trecut, au fost inregistrate 344 de infractiuni savarsite cu violenta in mediul familial si patru persoane au decedat, in aceste cazuri fiind vorba fie despre omor calificat si lovituri cauzatoare de moarte, fie despre pruncucidere.
Totusi, in familiile prahovene, violenta nu se refera neaparat la agresiune fizica, ci si la alte tipuri. “Persoanele care ne solicita ajutorul fac parte din toate mediile sociale, de la persoane care nu au o locuinta, care sufera din cauza unor agresiuni fizice de zeci de ani, pana la femei care au o situatie financiara foarte buna, care au functii importante si care, cu toate acestea, sunt batute de catre sotii lor pe care nu-i parasesc pentru ca se tem de ceea ce vor spune rudele, prietenii. Cele mai multe femei care ne trec pragul pentru a le consilia au copii si, de regula, acestea au tendinta de a se reintoarce la sotul agresiv. De altfel, statisticile arata ca o femeie isi paraseste sotul si apoi se intoarce acasa cam de sapte ori pana cand, intr-adevar, realizeaza ca relatia respectiva nu mai are nicio sansa. Femeile sunt batute, dar unele dintre ele sunt supuse si la abuzuri sexuale, iar in unele cazuri, din pacate, copiii acestora sunt expusi la gesturi sau scene obscene sau chiar sunt abuzati si ei sexual. In general, in aceste cazuri, cand siguranta copiilor lor este in pericol, femeile aleg sa-si paraseasca sotul fara a mai acorda vreo sansa acelei relatii. De asemenea, femeile sunt abuzate si psihologic, social sau economic”, ne-a precizat Paula Oprea, directorul Centrului de consiliere “Josephine Knox” din Ploiesti, care asista femeile si copiii afectati de violenta domestica.
La nivel national, in primele trei luni ale anului s-au inregistrat peste 1400 de infractiuni intrafamiliale si 27 de persoane au fost ucise, iar in 2010 au fost sesizate 4800 de infractiuni savarsite cu violenta in mediul familial si 99 de persoane au fost ucise de catre alt membru al familiei.