Pe 17 mai 2012, la invitatia dnei Roxana Ștefan – profesor la Scoala Postliceală Sanitară „Thoma Ionescu” din Ploiești, specialiștii Asociației „Compassion & Care” au susținut prezentarea intitulată „Diferite aspecte legate de violența domestică”.  Bucurându-se atât de atenția elevilor cât și a profesorilor, prezentarea a făcut parte dintre activitățile organizate în cadrul acestei prestigioase școli sanitare cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaționale a Nursingului.